creation-production

 

 

Design logos, mascots, business cards, New Year Cards, Invitations, design of annual reports.   

Návrhy logotypů, maskotů, vizitek, novoročenek, pozvánek, design výročních zpráv.

Print of all common formats, designs according to your requirements

Tisk na všechny běžné formáty, provedení dle Vašich požadavků

         
 
Proposal for the overal design of advertising for all printed media - billboards, banners and print advertising.   

Návrhy celkové podoby inzerce pro všechna tištěná média - billboardy, bannery, tiskovou inzerci.

Print of all common materials, designs according to your requirements

Tisk na všechny běžné formáty, provedení dle Vašich požadavků

    

 

 

 
 
Upload original music jingles and entire song as well   

Nahrání původních hudebních znělek, jinglů (i celých písní) k (nejenom) reklamnímu využití.

Recording of professional quality in standard formats

Nahrávky v profi kvalitě ve standardních formátech

    

 

 

 
 
Creating a portrait or caricature according to your wishes.   

Vytvoření portrétu, případně karikatury, dle Vašeho přání.

The original technique chosen by a live model or photo

Originál zvolenou technikou podle živého modelu nebo fotografie 

    

 

 

 
 
Free creation...   

Volná tvorba...

Pin-Ups, Landscapes, Portraits, Calendar, all acording to your choice

Krajinky, Pin-ups, Portréty, kalendář - dle Vašeho výběru

  

 

 

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.